adv top

Bộ trưởng dành 1 ngày/tháng để tiếp dân: Khó hiệu quả

01:38:00 - 30/05/2013 - admin
loading...

Ngày 29/5, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Tiếp công dân. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khái quát, thời gian qua, việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có tình trạng khoán trắng cho công chức tiếp công dân hoặc cơ quan chức năng.

Tổ chức tiếp công dân còn thiếu thống nhất từ TƯ đến địa phương như tên gọi, mô hình tổ chức, cơ cấu thành phần tham gia tại nơi tiếp công dân; về cán bộ, về điều kiện làm việc, chế độ chính sách đối với công chức tiếp công dân. Việc phối kết hợp giữa Trụ sở tiếp công dân ở TƯ với địa phương, giữa các cơ quan, tổ chức thường trực tại Trụ sở tiếp công dân còn bất cập.

Trong hoạt động tiếp công dân, chưa phân định rõ việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo với kiến nghị, phản ánh. Chưa quy định rõ việc tiếp công dân của người đứng đầu với việc tiếp công dân của công chức, giữa việc tiếp công dân thường xuyên với việc tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết đối với vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia…

Bộ trưởng dành 1 ngày/tháng để tiếp dân: Khó hiệu quả

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý: “Quy định cứng về định ký tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan không hợp lý”.

Dự thảo luật Tiếp công dân gây chú ý với nội dung quy định người đứng đầu các cơ quan như chủ tịch tỉnh, thành phố, các bộ trưởng tiếp công dân ít nhất một ngày trong một tháng, trừ trường hợp đột xuất. Người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trực tiếp tiếp công dân ít nhất một buổi/tháng. Chủ tịch huyện, thị xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng.

Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật (cơ quan thẩm tra dự án luật) – cho biết, nhiều ý kiến trong thường trực UB băn khoăn việc quy định cứng định kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Vì dự thảo chưa xác định rõ mục đích người đứng đầu tiếp công dân để trực tiếp giải quyết hay chỉ để nắm tình hình, hoặc đơn thuần tiếp nhận, giải tỏa bức xúc của dân như các hoạt động tiếp công dân thường xuyên.

Ngoài ra, trên thực tế, số lượng người dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có sự khác biệt khá lớn giữa cấp trung ương và địa phương, giữa các địa bàn hoặc giữa các ngành, lĩnh vực. Nếu quy định cứng việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải dành một ngày trong tháng để trực tiếp tiếp công dân là không phù hợp với thực tế, thiếu linh hoạt và không thực sự hiệu quả.

Tại một số cơ quan thường xuyên tiếp nhận nhiều khiếu nại, kiến nghị thì thời gian tiếp trực tiếp một ngày trong một tháng là quá ít ỏi, trong khi ở một số cơ quan, tổ chức khác lại có khi vài tháng không có người dân nào tìm đến.

Ngoài ra, UB Pháp luật kiến nghị dự thảo luật chỉ nên quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân từ việc tổ chức tiếp đón, hướng dẫn người dân khi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; quyền, nghĩa vụ của các bên; thủ tục tiếp nhận nội dung trình bày trực tiếp của người dân; việc phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm thông tin về quá trình giải quyết và thủ tục trả lời sau khi có kết quả giải quyết.

“Việc phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh cần được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để tránh sự chồng chéo” – ông Lý phát biểu.

Dự thảo luật cũng quy định về trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung. Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Pháp luật cho rằng, dự thảo vẫn đi theo hướng quy định cách thức giải quyết đối với các trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mà chưa tập trung vào trình tự, thủ tục tiếp nhận cụ thể, ví dụ như khi có đoàn nhiều người cùng đến trụ sở, nơi tiếp công dân thì công chức tiếp công dân phải xử lý như thế nào, hướng dẫn cho họ cử đại diện hoặc kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của việc cử đại diện ra sao…

P.Thảo

Xem thêm :Pháp luật, Trụ sở, Viện kiểm sát, Chánh án, khiếu nại, người dân, cơ quan, tố cáo, quy định, thủ tục

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook

Bộ trưởng dành 1 ngày/tháng để tiếp dân: Khó hiệu quả

01:38:00 - 30/05/2013 - admin
loading...

Ngày 29/5, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Tiếp công dân. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khái quát, thời gian qua, việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có tình trạng khoán trắng cho công chức tiếp công dân hoặc cơ quan chức năng.

Tổ chức tiếp công dân còn thiếu thống nhất từ TƯ đến địa phương như tên gọi, mô hình tổ chức, cơ cấu thành phần tham gia tại nơi tiếp công dân; về cán bộ, về điều kiện làm việc, chế độ chính sách đối với công chức tiếp công dân. Việc phối kết hợp giữa Trụ sở tiếp công dân ở TƯ với địa phương, giữa các cơ quan, tổ chức thường trực tại Trụ sở tiếp công dân còn bất cập.

Trong hoạt động tiếp công dân, chưa phân định rõ việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo với kiến nghị, phản ánh. Chưa quy định rõ việc tiếp công dân của người đứng đầu với việc tiếp công dân của công chức, giữa việc tiếp công dân thường xuyên với việc tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết đối với vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia…

Bộ trưởng dành 1 ngày/tháng để tiếp dân: Khó hiệu quả

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý: “Quy định cứng về định ký tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan không hợp lý”.

Dự thảo luật Tiếp công dân gây chú ý với nội dung quy định người đứng đầu các cơ quan như chủ tịch tỉnh, thành phố, các bộ trưởng tiếp công dân ít nhất một ngày trong một tháng, trừ trường hợp đột xuất. Người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trực tiếp tiếp công dân ít nhất một buổi/tháng. Chủ tịch huyện, thị xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng.

Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật (cơ quan thẩm tra dự án luật) – cho biết, nhiều ý kiến trong thường trực UB băn khoăn việc quy định cứng định kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Vì dự thảo chưa xác định rõ mục đích người đứng đầu tiếp công dân để trực tiếp giải quyết hay chỉ để nắm tình hình, hoặc đơn thuần tiếp nhận, giải tỏa bức xúc của dân như các hoạt động tiếp công dân thường xuyên.

Ngoài ra, trên thực tế, số lượng người dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có sự khác biệt khá lớn giữa cấp trung ương và địa phương, giữa các địa bàn hoặc giữa các ngành, lĩnh vực. Nếu quy định cứng việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải dành một ngày trong tháng để trực tiếp tiếp công dân là không phù hợp với thực tế, thiếu linh hoạt và không thực sự hiệu quả.

Tại một số cơ quan thường xuyên tiếp nhận nhiều khiếu nại, kiến nghị thì thời gian tiếp trực tiếp một ngày trong một tháng là quá ít ỏi, trong khi ở một số cơ quan, tổ chức khác lại có khi vài tháng không có người dân nào tìm đến.

Ngoài ra, UB Pháp luật kiến nghị dự thảo luật chỉ nên quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân từ việc tổ chức tiếp đón, hướng dẫn người dân khi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; quyền, nghĩa vụ của các bên; thủ tục tiếp nhận nội dung trình bày trực tiếp của người dân; việc phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm thông tin về quá trình giải quyết và thủ tục trả lời sau khi có kết quả giải quyết.

“Việc phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh cần được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để tránh sự chồng chéo” – ông Lý phát biểu.

Dự thảo luật cũng quy định về trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung. Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Pháp luật cho rằng, dự thảo vẫn đi theo hướng quy định cách thức giải quyết đối với các trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mà chưa tập trung vào trình tự, thủ tục tiếp nhận cụ thể, ví dụ như khi có đoàn nhiều người cùng đến trụ sở, nơi tiếp công dân thì công chức tiếp công dân phải xử lý như thế nào, hướng dẫn cho họ cử đại diện hoặc kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của việc cử đại diện ra sao…

P.Thảo

Xem thêm :Pháp luật, Trụ sở, Viện kiểm sát, Chánh án, khiếu nại, người dân, cơ quan, tố cáo, quy định, thủ tục

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook